Grave Willem belooft Uitgeest niet te verkoopen.

    Willem Grave van Daynant, etc. maken kondt allen luyden: Dat wy gheloovet hebben, ende loven onsen goeden luyden van Uitgeest, dat wyse nimmermeer verkoopen, noch verlienen, noch wech geven en sullen, ten ware onse kinderen, oft onse Broederen. In oirconde, desen Brieve doen bezegelen met onsen zegele. Ghegheven tot Gent des maendages nae Sinte Odulphus dage, in t Jaer ons Heeren duysent drie hondert een-en veertigh. (1341)

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn