Ampliatie voor die van Oost-zanen.

Aengaende t visschen.

    Dat niemandt wie hy zy, soo Buren als Buyten-luyden, hem en vervordere van nu voortaen meer te visschen, met eenigh Want, als Kuylen, Segens, Heven ofte Schakels, het zy loopende, drijvende, ofte treckende binnen den banne van Oost-zanen ende den aenkleven van dien: op de verbeurte ende peyne van thien Kennemer ponden, ende behalven dien noch op de verbeurte van schuyt, touw, takel, ende met alle sijn toe-behooren, te gaen d een helft aen den aenbrenger: wel-verstaende, dat een yder mach visschen in sijn eyghen wateren, met alsulck Want, als hy t verstaet, sonder nochtans sijn Gheburen te beschadighen in eenigher wijs, op peyne als vooren.

_________________________________________________________________________________

2001  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn